Aktuální informace ke koronaviru

Hlavní město Praha a jeho krizové orgány samozřejmě v této situaci zvažují další opatření proti šíření nákazy, aktuálně zejména doporučení, aby obyvatelé Prahy, kteří se vracejí z jarních prázdnin v rizikových oblastech, zůstali v domácí izolaci a to včetně dětí. Zvažovaná opatření jsme konzultovali právě s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy jako kompetentním orgánem. Bylo nám ale doporučeno zatím takováto plošná doporučení nevydávat a to s ohledem na skutečnost, že děti nejsou podle stanoviska Hygienické stanice hl. m. Prahy rizikovou kategorií a dále s ohledem na skutečnost, že nastavený systém efektivně komunikuje s osobami, které mají obavy z nákazy a je schopen detekovat a přijímat opatření v případě vážného podezření.

Hlavní město Praha proto setrvává na již zveřejněných doporučeních pro obyvatele hlavního města, situaci bedlivě sleduje, a pokud dojde ke změně, je připraveno na ni afektivně reagovat.

Budeme Vás samozřejmě informovat o vývoji situace a návazných opatřeních.

JUDr. Markéta Štalmachová
magistrát hl. m. Prahy

MŠ Satalice

U Obory 385
190 15 Praha 9 - Satalice
286 852 423 (ústředna) ms.satalice@email.cz
Vytvořeno službou Webnode