Školka informuje...

... je říjen a dětem začaly kroužky.

Již proběhl kroužek Cvičení s Klaunem. Jedná se o cvičení se zaměřením na poznávání a vnímání svého těla, zlepšení celé koordinace a motoriky. Vše hravou metodou pod vedením Gabči jak jí říkají děti.

Dále předškolákům začalo tvoření z keramiky pod vedením paní učitelky Růži. Děti jsou rozděleny na dvě skupinky, které se vystřídají v dopoledních hodinách. Své výrobky si děti po vypálení v peci vezmou domů.

V pátek začalo pro všechny předškoláky sportovní dopoledne v Sokolovně. Tento sportovní celek je zaměřen na hry a obratnost s míčem, cvičení na nářadí a základy tenisové zdatnosti. Dětí je hodně a tak musí být ve třech skupinách po sobě jdoucích. Děti se naučí zvládat velké míče, koordinaci a motoriky, naučí se cvičit na nářadí, základním postojům při tenise a zvládání držení rakety.

Poslední kroužek, který začíná v pondělí, je flétnička. Zde je také hodně přihlášených dětí a ty jsou rozděleny do dvou skupinek. Těšíme se na krásné muzicírování.

Jinak od září jako projekt začala Angličtina, každou středu se dětí setkávají s velmi milou učitelkou a zkušenou lektorkou Tennel z Austrálie. Jen je škoda, že ve čtvrté třídě Berušky, asi polovina rodičů své děti z tohoto školkového projektu odhlásila. Tyto  děti přicházejí o další nová slovíčka, prožitky ze hry, z kolektivní spoluúčasti v jiné formě.

Budeme si přát, aby se dětem, co jim vybrali jejich rodiče líbilo, aby byli v těchto aktivitách spokojeni a přinášelo jim to radost.

MŠ Satalice

U Obory 385
190 15 Praha 9 - Satalice
286 852 423 (ústředna) ms.satalice@email.cz
Vytvořeno službou Webnode