Mateřská školka je umístěna u Satalické obory, která se rozkládá až k městské části Vinoř. Součástí objektu je prostorná zahrada se vzrostlými stromy, která dětem umožňuje tvořivé hry v průběhu celého roku. Je vybavena hracími koutky, dřevěnými domečky, pískovišti, skluzavkou, houpačkou a dalšími herními prvky, které lze využít k různým sportovním aktivitám. Za velkou výhodu považujeme i blízkost Satalické obory a nedalekých polí. Přírodní prostředí poskytuje dětem dostatek možností ke zkoumání, pozorování živočichů, ke hrám s přírodninami a jejich sběr pro práci při výtvarných činnostech v MŠ, k pozorování změn v přírodě, ale také k vytváření kladného vztahu k přírodě. Je místem přirozeného pohybu – chůze v přírodním terénu, překonávání přírodních překážek.

S dětmi pracujeme podle školního vzdělávacího programu, který se jmenuje "SLUNÍČKOVÝ", protože jeho myšlenkové mapy se rozvíjí do obrázku sluníčka. Jeho paprsky umožňují dítěti vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získávat reálnější pohled na svět a aktivní postoje k němu.
Celý den probíhají ve všech třídách nejrůznější aktivity, které rozvíjí děti v oblasti pohybové, jazykové, hudební, výtvarné a rozumové.
Hlavním cílem naší práce je, aby se zde děti cítily spokojeně a šťastně, úspěšně se zapojily do života v kolektivu dětí. Nemalý důraz je kladen na respektování osobnosti dítěte při společných, skupinových i individuálních činnostech.

Naše mateřská školka má v současnosti 5 tříd:

  1. třída Kuřátka
  2. třída Rybičky
  3. třída Koťátka
  4. třída Berušky
  5. třída Motýlci

Celkový kapacita mateřské školky je 115 dětí.

MŠ Satalice

U Obory 385
190 15 Praha 9 - Satalice
286 852 423 (ústředna) ms.satalice@email.cz
Vytvořeno službou Webnode