• Platba školného - úplata školného na rok 2018/2019 činní 560,- Kč/měsíc.
 • Platba školného u dětí s OŠD (platnost od ledna 2013).
 • Děti v předškolním věku úplatu za školku neplatí.
 • Úplata mateřské školy - plaťte převodem na účet č.: 181091190/0300
 • Variabilní symbol: Stejný jako pro platbu stravného = Je přidělen každému dítěti – pokud jej ještě nemáte, zjistíte ho u vedoucí školní jídelny
 • Konstantní symbol: 308
 • Poznámka pro příjemce: Příjmení a jméno dítěte
  • první platba do 15. října 2018 (4x560 = 2 240,- Kč) za období září-prosinec
  • druhá platba do 15. února 2019 (6x560 = 3 360,- Kč) za období leden-červen
 • Potvrzení pro uplatnění slevy daně za uhrazené školné v předchozím roce, je vydáváno vždy od konce ledna a v průběhu února učitelkami v jednotlivých třídách.

Kontaktní e-mail: ms.satalice@email.cz

V Praze dne 1.8.2016, aktualizace 28.8.2019

Marie Špalková
ředitelka mateřské školky

Měsíční záloha na stravné je splatná vždy nejpozději do 10. dne daného měsíce, bankovním převodem.

 • Číslo účtu: 181882400/0300 (ČSOB)
 • Variabilní symbol: Je přidělen každému dítěti – pokud jej ještě nemáte, zjistíte ho u vedoucí školní jídelny
 • Konstantní symbol: 308
 • Poznámka pro příjemce: Příjmení a Jméno dítěte

Výše měsíčních záloh

 • pro 3 - 6ti leté děti:
  • za pro celodenní stravování: 760,-Kč (20x 38,-Kč)
  • za polodenní stravování: 580,-Kč (20x 29,-Kč)
 • pro 7mi leté děti:
  • za celodenní stravování: 800,- Kč (20x 40,-Kč)
  • za polodenní stravování: 620,- Kč (20x 31,-Kč)

Úhradu je možné provádět

 • Měsíčně
 • Jednorázově za období
  • září-prosinec (4 měsíce) a
  • leden-červen (6 měsíců)
 • Platba přímým inkasem není možná

Vyúčtování zálohových plateb stravného proběhne na základě skutečné docházky vratkou na účet plátce, na vyžádání v lednu a v červenci aktuálního školního roku.

Kontaktní e-mail:   ms.satalice-jidelna@email.cz  

Výše stravného je stanovena vyhláškou o školním stravování číslo 107/205 Sb., finanční limity na nákup potravin.

V Praze dne 4.8.2014, aktualizace 28.8.2019

Marie Špalková
ředitelka mateřské školky

 

MŠ Satalice

U Obory 385
190 15 Praha 9 - Satalice
286 852 423 (ústředna) ms.satalice@email.cz
Vytvořeno službou Webnode