Zápis do MŠ

Zápis dětí pro školní rok 2020/2021 proběhne
do 14.5.2020 elektronickou formou

Dokumenty pro zápis ke stažení:

=====================================

Vyplněné dokumenty můžete odevzdat následovně:

 1. Vhozením do schránky MŠ do doby řádného zápisu
 2. Zasláním na email ms.satalice-jidelna@email.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email)
 3. Do datové schránky id-u9gkxyv

Registrační číslo vašeho dítěte ohledně přijetí či nepřijetí do MŠ, dostanete po vyhlášeném dni zápisu na vaší emailovou adresu .

=====================================

 

Zápis dětí pro školní rok 2020/2021 proběhne ve čtvrtek 14. 5. 2020 v době od 13:00 do 18:00 hodin.

K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, u cizinců povolení k trvalému pobytu.

U zápisu vyplníte žádost o přijetí do MŠ, poté obdržíte přihlášku a evidenční list dítěte. Vyplněné dokumenty odevzdáte do Mateřské školy do 14 dnů, s datem budete seznámeni. O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podání žádosti ale stanovená kritéria, viz. níže. Rodiče budou u zápisu také seznámeni jaké potřebné dovednosti má dítě zvládnout před nástupem do MŠ.

Marie Špalková
ředitelka Mateřské školy


KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ SATALICE:
 1. Dítě na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34 Školského zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu v příslušném Školském obvodu Satalice (zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne do 31.8.2020 pěti let) zápis k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 2. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu, v případě cizinců, místem pobytu v příslušném obvodu Satalice, které před začátkem školního roku do 31.8.2020 dosáhne nejméně čtvrtého roku, seřazení podle data narození od nejstaršího po nejmladšího a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol.
 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, příslušném školském obvodu Satalice, které před začátkem školního roku do 31.8.2020 dosáhne nejméně třetího roku věku.
 4. Dítě, které dosáhne nejméně třetího roku věku do 31.12.2020 s místem trvalého pobytu, v případně cizinců s místem pobytu, příslušného školského obvodu Satalice.
 5. Děti z ostatních městských částí a obcí podle věku:
  1. dítě, které dosáhne k 31.8.2020 5 ti let
  2. dítě, které dosáhne k 31.8.2020 4 let
  3. dítě, které dosáhne k 31.8.2020 3 let

MŠ Praha 9 - Satalice

U Obory 385
190 15 Praha 9 - Satalice
286 852 423 (ústředna) ms.satalice@email.cz
Vytvořeno službou Webnode